Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1870.05.07. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Megtagadták az adófizetést adófizetés megtagadása 6. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.07.08. Szent Balázs Zalaszentbalázs Szent Balázs községben nagy tüz volt tűzeset 9. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.07.07. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Esett jégzápor megsemmisítette jégzápor 7. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.07.07. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Veszélynek nagy erőfeszítéssel villámcsapás 7. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.07.28. Szent-Balázs Zalaszentbalázs A huszárok egy embert saját házában agyonvertek agyonvertek egy embert 34. oldal, 4. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.07.28. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Az épület roskatag, a levegő benne rosz iskola ügy 34. oldal, 4. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.06.26. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Kiss József nevű földműves, ki minden vagyonát eltékozolván öngyilkosság 31. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.07.23. Zala-szt.-Balázs Zalaszentbalázs A tüz 33 lakóházat - köztük tanitóilak, tanoda - porrá hamvasztott tűzeset 31. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.10.18. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Körjegyzői állás betöltése körjegyzői állás 25. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.10.29. Zala-Szt.-Balázs Zalaszentbalázs Szüreti estély a kedvelt büki-kerti szőlőben szüreti estély 37. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.11.29. Szent Balázs Zalaszentbalázs Megszavazták a körjegyzőt körjegyző választás 46. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.12.03. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Szent-Balázson egy egyén felakasztotta magát öngyilkosság 5. oldal, 2. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.03.02. Zala-szent-Balázs Zalaszentbalázs Plébániaban a gyász-isteni tisztelet febuár 19. tartatott meg Deák Ferenc lelki üdvéért istentisztelet 1. oldal, 1. hasáb az 1. cím
Zalai Közlöny 1879.07.06. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Kémény át beütött a villám villám 3. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.04.13. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Tüzoltó egylet alakulóban tűzoltó egylet alakulóban 15. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.04.16. Szent-Balázs Zalaszentbalázs A tüzoltó-egyesület elnökéül Pálfy Elek pölöskefői földbirtokos ur kéretett fel tűzoltó egyesület elnök választása 18. oldal, 5. hasáb 10. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.07.13. Szt.-Balázs Zalaszentbalázs Egy földmives megmenekült a villámlástól szerencsés ember 15. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.07.13. Szent-Balázs Zalaszentbalázs Egy hagymázos beteg az árokba fulladt haláleset 15. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.02.05. Zalalszentbalázs Zalaszentbalázs A tüzoltó egylet szerelvény alapja javára tánczvigalmat rendeznek táncmulatság 3. oldal, 1. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.11.05. Zala-szent-Balázs Zalaszentbalázs Nyugalmazott sótárnok 80 éves korában meghalt halálozás 3. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.07.01. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs Ismeretlen okból Zala-Szent-Balázson junius 27-én tüz ütött ki tűz 3. oldal, 4. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.11.25. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs A gyermekek közt járványszerüleg uralg a torokgyíkféle betegség járvány 16. oldal, 1. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.08.25. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs A községi gyermekmenhelyről gyermekmenhely 14. oldal, 5. hasáb
Zalai Közlöny 1895.04.20. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs Egy asszonyon az őrültség kitört elmebeteg 10. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.04.20. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs Meghalt a körjegyző haláleset 10. oldal, 5. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.09.12. Szent-Balázs Zalaszentbalázs A molnár lakóháza és a gazdasági épület elégett tűzeset 3. oldal, 5. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.09.11. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs Papp Ferencnevü itteni lakós, szilva szedés közben egy 3 hónaposnak látszó fiu holttestet talált gyermek holttest 7. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.10.02. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs Jakab Ferenc 9 éves kisleánya kukoricát akarván sütni, felgyujtotta édes atyjának gabona asztagját tűz 3. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.03.26. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs Musset Ferenc zala sz.-balázsi földbirtokos napszámosai, szőlőforgatás közben egy teljes emberi csontvázra bukkkantak talált csontváz 19. oldal, 2. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.03.26. Zala-Szent-Balázs Zalaszentbalázs Kecskés Anna zalaszentbalázsi lakost a napokban a csendőrők több rendbeli lopás miatt letartoztatták lopás 19. oldal, 3. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.09.10. Szentbalázs Zalaszentbalázs A napokban déltán 4 órakor Erdélyi József istállójában tűz ütött ki tűz 7. oldal, 3. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.10.22. Szentbalázs Zalaszentbalázs Egy gazdátlan kutya f. hó 13-án megharapta Tamás János szt balázsi gerencsért kóbor eb 14. oldal, 4. hasáb alulról a 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.08.04 Zala-Szt-Balázs Zalaszentbalázs A községen áthaladt egy égő kocsi, ami nagy rémületet okozott riadalom 3. oldal, 1. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.12.08 Zala-Szt-Balázs Zalaszentbalázs Bosszúból felgyújtották egy lakos házát tűzeset 9. oldal, 3. hasáb 1. bekezdés